Visie stichting Ons Fort op het kazerneterrein

Visie stichting Ons Fort op het kazerneterrein

16 juni 2019
Vrijwilligers van stichting Ons Fort beheren al ruim twee jaar een bezoekerscentrum op het Kazerneterrein in Blerick en ze hebben de taak op zich genomen het van origine Spaanse Fort Sint Michiel uit 1642, de Frederik Hendrik Kazerne en het stukje natuur eromheen, zelfs benoemd tot gemeentelijk- en rijksmonument, te beschermen. Antoine Gommans, bestuurslid van stichting Ons Fort vormde samen met de projectgroep Behoud en Bescherming zelf een visie voor de herontwikkeling van het terrein en hoopt met deze zijn visie steun te krijgen van de Venlose politiek.

Het kazerneterrein met Fort Sint Michiel in volle glorie is eigenlijk een openluchtmuseum dat gekoesterd zou moeten worden. Dat is de pertinente mening die stichting Ons Fort is toegedaan. Afgelopen jaar is bekend gemaakt dat het plan ‘Fort van Venlo’ geen doorgang gaat vinden. Volgens de initiatiefnemers was er te weinig draagkracht om het tot een succes te maken. Dat heeft natuurlijk veel te maken gehad met de negatieve reacties die een kabelbaan over de Maas teweeg heeft gebracht. De gemeente is nu bezig met het stellen van kaders voor een nieuw bestemmingplan voor het Kazerneterrein. Stichting Ons Fort heeft een aantal vragen gesteld aan het college van Venlo over het vervolg van de plannen voor Fort Sint Michiel, de Frederik Hendrik Kazerne en het bezoekerscentrum van Ons Fort. De antwoorden van het college zijn echter niet in goede aarde gevallen bij Ons Fort. Het behoud is, wat de stichting betreft, absoluut niet zeker gesteld. De stichting heeft daarom besloten zelf raadsleden actief te benaderen met een eigen visie (zie pdf-bestanden beneden).

Provincie
“Het zou heel erg jammer zijn wanneer dit, nu nog deels begraven fort, niet in volle glorie mag herleven”, meent Antoine Gommans. “Het heeft een belangrijke rol gespeeld in de geschiedenis van de stad Venlo. Het fort zou écht beleefd moeten kunnen worden en mag zeker niet verdwijnen in een woonwijk.” Of het bezoekerscentrum mag blijven is ook nog maar de vraag. De provincie Limburg heeft 4 miljoen euro bijdragen om het fort en de grachten volledig uit te graven maar of dat nog gaat gebeuren? De gemeente Venlo wil namelijk de kosten terugverdienen van het terrein maar ook van alle onderzoeken, voorbereidingen, infrastructuren en van het niet doorgaan van meerdere plannen. Gommans: “Vindt de gemeente geld belangrijker dan een groot historisch fort met grachten in een parkachtige omgeving? De grond in een stadspark levert immers ook geen geld op.”

Jong en oud
“De gemeente is voornemens om het kazerneterrein, om te beginnen, met 300 nieuwbouwwoningen vol te bouwen. Stichting Ons Fort is het hier natuurlijk niet mee eens. Hoe kun je een historisch monument zó te kort doen? Vele andere dorpen en steden in Nederland koesteren hun erfgoed en reconstrueren het zelfs tot een mooie trekpleister, iets wat Venlo nauwelijks heeft. Met een tegemoetkoming naar de gemeente door middel van een historiserend gebouwde woonomgeving voor gemengd wonen, een goede invulling voor de kazernegebouwen en met activiteiten rondom het fort, kan dat verantwoord gerealiseerd worden. Bovendien zal dit op recreatief en maatschappelijk gebied veel meer opleveren. Wij denken dan onder andere aan muurwoningen, oude barakwoningen, moestuinen, een recreatie- en speelbos met speeltuin, een evenementenhal en een kinderboerderij met dierenweide want die is er aan de westzijde van de Maas niet. Hierdoor creëert men voor zowel jong als oud een actieve, levendige, culturele en historische sfeer in en rondom het fort. Het zou erg jammer zijn wanneer het financiële belang zó veel belangrijker is dan het maatschappelijke”, aldus Gommans.

Historische waarde
“Zou geld op korte termijn de Venlose gemeenschap zó veel meer bieden dan natuur-, belevings- en cultuurrijkdom op lange termijn? Daarom hebben wij actie ondernomen om dit erfgoed goed tot zijn recht te laten komen”, vervolgt Gommans. “De stichting informeert raadsleden over wat wel of niet te doen met het kazerneterrein. Wij gaan naar de raadsfracties toe of nodigen hen uit in het bezoekerscentrum. Zo krijgen ze een indruk over wat er zich afspeelt in en om Ons Fort. Iedere fractie heeft een presentatie gekregen waarin de stichting duidelijk maakt welke historische waarde fort Sint Michiel en de Frederik Hendrik kazerne voor veel inwoners van Venlo heeft. Ook vechten wij voor het voortbestaan van het bezoekerscentrum op het Kazerneterrein. Er zijn nog steeds geen toezeggingen gedaan. De beleidsplannen die de gemeente de laatste jaren heeft gemaakt, pleiten in alle opzichten voor een leefbaar fort. Toch lijken de antwoorden van het Venlose college niet helemaal in lijn te liggen met die beleidsplannen. Het is afwachten of de acties die Stichting Ons Fort richting de raadsleden onderneemt effect zullen hebben op de ontwikkelingen van het Kazerneterrein. Wij doen alles wat we kunnen om het fort en de kazerne te behouden, te beschermen en te laten leven zodat deze Venlose geschiedenis voor iedereen altijd zichtbaar blijft.”