Wil Raeijmaeckers: “Met kalligrafie creëer je een kunststukje met een pen.”

Wil Raeijmaeckers: “Met kalligrafie creëer je een kunststukje met een pen.”

1 september 2019
Toegegeven, de meeste mensen denken niet aan kalligrafie wanneer ze op zoek zijn naar een nieuwe hobby. En toegegeven, velen hebben niet eens een idee wat het precies is. Half september start in het infocenter van Fort Sint Michiel in Blerick een cursus kalligrafie, gegeven door Wil Raeijmaeckers (67). Een unieke gelegenheid kennis te maken met de kunst van het schoonschrijven, oftewel kalligrafie. Wil vertelt over zijn passie, hoe het zover is gekomen en waarom het een vorm van kunst is die voor iedereen is weggelegd.

Zoals zo vaak raakt iemand niet zomaar verzeild in een wereldje dat in dit geval kalligrafie heet. We schrijven 1980. Wil is op dat moment werkzaam bij OCE. Hem wordt gevraagd een oorkonde voor een vertrekkende directeur te maken. Hoewel hij kunstzinnig is aangelegd, besluit hij toch maar naar een boekwinkel in Venlo te gaan en er een boekje over de kunst van het schoonschrijven aan te schaffen. Een nieuwe hobby was geboren. “Ik werd erdoor gegrepen”, vertelt Wil. “Ik besloot een cursus via de LOI te volgen en daar heb ik in Utrecht mijn diploma ‘basis kalligrafie’ gehaald. Voor die tijd was ik al geïnteresseerd in het schrijven van gedichten, reclametekenen en schilderen, maar dit was weer een totaal andere dimensie.” Toch zou het examen in Utrecht verstrekkende gevolgen hebben. Wil zat er naast een vrouw die de schoonschrijfkunst aanmerkelijk beter beheerste dan hijzelf. “Ik realiseerde me dat ik ‘bagger’ produceerde”, herinnert hij zich. “Ze bleek de opleiding kalligrafie voor de Handelsschool te hebben gevolgd aan de Wylderbeek in Venlo. Dus daar heb ik me ingeschreven en daar het echte werk geleerd.” Het zou hem geen windeieren leggen. Hij schreef talloze proclamaties voor carnavalsverenigingen, oorkondes en geboorte- en kerstkaartjes. Totdat Microsoft met Word op de proppen kwam en het voor iedereen eenvoudig maakte met bepaalde lettertypes ‘schoon te schrijven’, waarmee vanzelfsprekend niet gezegd is dat Word ook maar een beetje in de buurt kwam van heuse kalligrafie maar men was er destijds tevreden mee.

Toen zijn pensioen in zicht kwam, besloot Wil zijn oude hobby weer op te pakken, oude liefde roest immers niet. Hij wilde het kalligraferen als het ware onder de mensen brengen door cursussen te geven. Die gelegenheid deed zich voor bij stichting Os Fort op het voormalige kazerneterrein in Blerick waar inmiddels al twee keer een cursus onder zijn leiding werd gegeven. Vanaf september dus een derde. Wil: “Je zou zeggen, wat heb ik daar nou weer aan? Op de eerste plaats verbeter je je handschrift en ten tweede creëer je als het ware een kunststukje met je pen door je gevoelens aan papier toe te vertrouwen waardoor het heel persoonlijk wordt. Een schrijfwijze ook die bewondering oogst. Daarnaast is het de bedoeling dat we elkaar motiveren en van elkaar leren.” De cursus bestaat uit acht lessen waarbij er steeds aandacht is voor verschillende lettertypes maar ook voor het schrijven met ganzenveer, rietpen of chopsticks.

De cursus start medio september in het infocenter van Ons Fort in Blerick. Kijk voor meer informatie op www.kalligrafievenlo.nl.